Specialist i allmänmedicin: 1500 kr/år (125 kr/månad)
ST-läkare: 500 kr/år
Pensionär: 750 kr/år
Bli medlem nu!
tryck RETUR
Tack för din medlemsansökan i Sfam, {{answer_11400192}} !

Valde du autogiro måste du ladda ner blanketten för autogiro, fylla i och skicka till oss. Blanketten finns här: http://sfamportal.s3.amazonaws.com/files/566041be4ed9fe0300c1242c/Autogiroanmalan_medgivande_SFAM%20%281%29.pdf